Privacy policy

Cookies and Sessions for data collection
This website uses cookies to store identifiable data on a system. This data includes information such as the type of browser or language settings of a browser. Personal information that can be stored in a cookie is only available for a period that you specify. It is possible to configure your browser so that the creation of cookies is prevented.
 

Dutch version

Cookies & Sessies voor data verzameling 
Deze website maakt gebruik van cookies om identificeerbaar gegevens op een systeem te bewaren. Deze gegevens bevatten o.a. informatie over het type browser of de taalinstellingen van een browser. Persoonlijke informatie die opgeslagen kan worden in een cookie is alleen beschikbaar voor een periode die u zelf aangeeft. Het is mogelijk uw browser zo te configureren dat het aanmaken van cookies voorkomen wordt.