ZERO THOMAS KATHARSIS II 8.5

  • Sale
  • Regular price €69.99


zero deck size 8.5

32.3 x 8.5

wheelbase: 14.5

high concave